Sommarläsning: Ett motgift mot dystopi

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

 

Det är lätt att fastna i dystopiska framtidsbilder, men det finns ett motgift. Anna Lundberg tipsar om sin sommarläsning, bell hooks All about Love – New Visons, 13 kapitel om kärlek.

Ibland måste man tänka tvärtemot för att inte tappa sina visioner om progressiv politik. Jag gör det med små noteringar i lurens anteckningsfunktion som fått rubriken mikroutopier. Där beskriver jag hur politikerna säger det jag önskar, i min egen fantasivärld. Tillfälliga uppehållstillstånd blir permanenta, amnestier initieras, Sverige håller fast vid sin alliansfrihet. 

Den amerikanska professorn och politiska aktivisten bell hooks (pseudonym för Gloria Jean Watkins, 1952–2021) befinner sig på ett mer frigörande plan när hon tänker tvärtemot, i en av mina sommarläsningar: All about Love – New Visions (Harper Perennial). Boken kom ut år 2000 som en reaktion på vad hooks kallar ett kärlekslöst tillstånd i USA. Ett samhälle paralyserat av orättvisor, rädslor, tvivel och cynism. För att inte fastna i dystopiska framtidsbilder tog hon sig för att utforska deras motsats. Det blev 13 kapitel om kärlek. 

Kärlek definierar hooks som ett aktivt val, en handling och politisk ledstjärna. Sedan behandlar hon en rad samhällsproblem som skapats just på grund av bristen på kärlek i våra liv, samtidigt som hon erbjuder konkreta lösningar. 

Hon börjar med det mest grundläggande och självklara: kärleken till barnen. Det är i barndomen vi först lär oss om kärleksbudskapet. I varje handling ska barnet erkännas som rättighetsbärare. Ett sådant erkännande kan enligt hooks ske genom tillgivenhet, respekt, engagemang och omsorg. Traditionella uppfostringsmetoder som härrör från dominans, kontroll och könsstereotyper överges konsekvent. 

Kärleken till barnen betyder också att vi måste kämpa mot rådande samhällsorättvisor. Så som att hälften av alla afroamerikanska barn i USA lever i fattigdom – vilket var fallet när All about love av bell hooks gavs ut. Siffran kan jämföras med dagens Sverige: År 2021 levde över 70 procent av de utrikes födda barnen med låg ekonomisk standard i ungefär var fjärde kommun.

Nästa uppmärksamhet riktar hooks mot de utbredda lögnerna i samhället. Jag tror att många skulle känna igen sig i dagens Sverige. Politiker verkar vilja ljuga även när det egentligen vore enklare att säga som det är. Att det blev så i bell hooks USA, menar hon beror på att små pojkar lär sig ljuga för att nå makt och flickor att förställa sig och tillfredsställa andra genom att låtsas vara maktlösa. Därför är sanningssägande så viktigt i ett samhälle som vill skapa rum för kärlek. 

I nästa steg söker bell hooks efter sammanhang där kärlek utövas. Hon finner det i Thich Nhat Hahns reflektioner kring medveten närvaro som möjliggör att vi kan öppna oss för kärlek. Kärlek till oss själva, till människor vi möter, till naturen, världen och framtida generationer. Hon finner det i Martin Luther King Jr:s samlade predikningar Strength to love där han talade om andlighet och vikten av att kämpa mot materialism, våld och exploatering. Och hooks finner kärleken hos Anonyma Alkoholister. En rörelse som erbjuder plats för miljontals att mötas för samtal och läkande. Där acceptans, omsorg, kunskap och ansvar förenas. Där försoning och förlåtelse skapar tillit. Tillit till andra och sig själv som möjliggör en resa från självömkan till självförverkligande, och dessutom utmanar att ta med andra på vägen. 

Att läsa All about love känns som en vaccindos mot den utbredda hopplöshet som förlamar det politiska samtalet i dagens Sverige. Som kännetecknas av krisretorik och frånvaro av hållbara alternativ. Boken är läsning för alla som är trötta på att kollektiva initiativ tas emot som de vore uttryck för särintressen eller baserade på en förvriden verklighetsbild. För oss som försöker agera konstruktivt för att motverka ytterligare urholkning av gemensamma värden. Som bryr oss om de samhälleliga frågorna. 

Jag läser boken som en transformativ makroutopi med inspirerande och visionär kraft. Men också som en övning i att älska livet. 


Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Anna Lundberg
Anna Lundberg
Anna Lundberg är professor i rättssociologi vid Lunds Universitet.

Öppet brev till regeringens utredare

Utan relevanta svar på frågan varför personer som inte har formell rätt att leva i Sverige stannar kvar, får vi inte några relevanta lagförslag. Det skriver Anna Lundberg i ett öppet brev till regeringens utredare Anita Linder.

Rörelsekonventionen – bortom statsgränser och politisk retorik

Rörelsekonventionen. Anna Lundberg efterlyser en modell för mänsklighetens rörlighet som erkänner den sammanlänkade värld vi lever i.

Därför hotas yttrandefriheten ‒ några tankar inför 2024

Anna Lundberg reflekterar över hur villkoren för yttrandefriheten håller på att omförhandlas.

Helgessän: Angrip inte symptomen – lös problemen

I stället för att angripa symptomen på att något är fel borde vi lösa problemet, skriver Anna Lundberg.