SR riskerar att legitimera folkmordet på palestinier

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Sveriges Radios programledare och korrespondenter riskerar att agera som en propagandamaskin för Israel och därmed närmast legitimera ett folkmord på palestinier. Det menar professor Masoud Kamali med några exempel från de senaste månaderna från SR:s rapportering.

Det är inte längre någon hemlighet att Sveriges Radio, SR, har blivit Tidöpartiernas megafon och därför gör denna Tidö-service allt för att legitimera fascist- och apartheidstaten Israels folkmord på palestinier. SR använder sig av många olika mediala knep för att bistå Israel i dess krigsföring, förtryck och fördrivning av palestinier från sitt land och sina hem.

I programmet Talkshow i P1 (2024-01-04) gav SR den kände Israelvännen och DN:s Mellanösternskorrespondent Nathan Shachar, som sedan många år är bosatt i ockuperade Jerusalem, fritt utrymme att oemotsagd legitimera Israels terroristmetoder och mord på sina ”motståndare” i andra länder. SR presenterade programmet på sin hemsida på följande sätt:
”I tisdags dödades en Hamasledare i en drönarattack i Beirut och många menar att Israel ligger bakom. Igår lovade den israeliska underrättelsetjänsten Mossads högste chef att man ska hitta och döda varje Hamasledare och jämförde med operationen efter Münchenmassakern på 70-talet. Vad hände då och hur ska det gå till nu? Vad skulle det innebära för kriget om Israel lyckades komma åt ledarna för Hamas och vad finns det för risker med den typen av operationer utomlands? Dagens Nyheters Mellanösternkorrespondent Nathan Shacharkommer till studion och ger sitt perspektiv.”

Man behöver inte vara mediaexpert för att se programledarnas intentioner och frågornas syfte. Frågor som ”Vad händer då och hur ska det gå till nu?” eller ”Vad skulle det innebära för kriget om Israel lyckades komma åt ledarna för Hamas?” är så pass förvrängda och ledande att även en journaliststudent på sin första termin på universitetet skulle underkännas om hen skulle ställa sådana ledande frågor. Men dessa förlegade journalistmetoder som används flitig av journalister i diktaturländer verkar ha fått fotfäste i Tidölandet Sverige.

Visar SR:s Tidöideologi

SR skriver vidare att ”Nathan Shachar kommer till studion och ger sitt perspektiv.” Valet av Nathan Shachar istället för en folkrättsexpert som skulle komma till studion och ”ge sitt perspektiv” på Israels utomrättsliga mord visar SR:s Tidöideologi, för det kan ju ifrågasättas varför man förlitar sig på en icke-expert, när det ju finns mängder av folkrättsexperter att tillgå med djup kunskap om konflikten.

I sin beundran för Israels terroristmetoder sa Shachar att eftersom Israel har varit så duktigt på att mörda och eliminera sina motståndare i andra länder har dess metoder blivit en exportvara och säljs till andra regeringar. De till synes opartiska journalisterna som inte verkade kunna någonting om Israels våldsamma och koloniala historia och om det faktum att kriget i Gaza är en del av ett historiskt folkmord på palestinier som har pågått i 75 år, vågade inte ställa en enda kritisk följdfråga som skulle upplevas obekväm.

Tvärtom. Programledarens frågor uppmuntrade Shachar att legitimera Israels utomrättsliga och vidriga mord på palestinier i andra länder. Vi vet att Israel sedan sin födelse har använt sig av dessa terroristmetoder mot palestinier i allmänhet men hos SR är det enkom palestinier som är terrorister eller haft en tradition av terrorism.

En av programledarna, Katherine Zimmerman, frågade till och med ”varför försöker de inte lokalisera Hamasledarna och ta tillbaks dem till Israel och ställa dem inför rätta?” En fråga som lika gärna kunde ställas av en av ministrarna i Israels krigskabinett. Det enkla svaret är att det skulle innebära statsterrorism om exempelvis Turkiet eller Etiopien eller något annat land ägnat sig åt den typen av verksamhet.

SR återger Israels version

SR återger i sin nyhetsrapportering, av Israels pågående folkmord på palestinier, betydligt oftare vad Israel säger, hellre än att citera oberoende källor och humanitära observatörer. Detta är vad som kallas för framing inom forskningen. Framing innebär konsten att leda tankar, vilket i detta sammanhang innebär SR:s tappra försök att få lyssnarna att tänka med förövarnas metaforer och ledas i deras tankebanor.

Precis som när SR rapporterar om antalet döda och skadade civila i Gaza lägger SR alltid till ”enligt Hamaskontrollerade hälsoministeriet”, vilket är ett sätt att sprida tvivel om antalet döda och om det överhuvudtaget är sant att Israel dödar civila. Faktum är att många andra oberoende organ, bland annat FN:s mission till Palestina, också bekräftar många av dessa rapporter, varför det blir meningslöst och partisk att hävda att det endast är ”Hamas-kontrollerade hälsoministeriet”, som förresten inte är en del av Hamas.

Följande är ytterligare ett exempel på hur SR visar sin partiskhet och propaganda för Israel. I nyhetsprogrammet Ekot (2004-01-05) rapporterar SR att ”Israel ska i norra Gaza övergå att fokusera på räder, förstörelse av tunnlar och särskilda luft- och markoperationer för att bryta ner det. Det framgår av en plan för Hamas-krigets fortsättning som Israels försvarsminister nu har presenterat. Och att sedan ska ett palestinskt styre tillsättas under Israels tillsyn”.

Som framgår av rapporteringen använder SR sig av de metaforer som den israeliska armén hittar på för att dölja sitt verkliga syfte av etnisk rensning av och folkmord på palestinier. SR beskriver Israels folkmordskrig som ”Hamas-krigets fortsättning” och vill få lyssnarna att tro att Israels syfte med folkmordet är att bekämpa Hamas – något som aldrig varit det verkliga syftet med Israels systematiska attacker på palestinier, inte bara nu och inte bara i Gaza utan också på den ockuperade Västbanken.

SR:s journalister och programledare hittar allt som oftast någon svensk bosatt på någon kibbutz på ockuperad palestinsk mark som ”Rita vars svärmor är gisslan hos Hamas” i stället för att leta upp svenska medborgare som bor i Sverige och som också har förlorat  familjemedlemmar, vänner och grannar i Israels bombningar av Gaza. Det kan inte bara vara en tillfällighet.

SR överbetonar lidandet

Det handlar inte om antalet reportage utan om hur SR använder sig av det mediala knepet ”överbetoning och underbetoning” i sin rapportering om folkmordet på palestinier för att legitimera Israels skoningslösa folkmordskrig. SR överbetonar det mänskliga lidande som Hamas terrordåd medfört och presenterar tiotusentals mord på civila palestinier som ”Israels svar på Hamas attack den 7:e oktober”.

Ytterligare ett exempel är ett dramatiskt reportage i Dagens Eko med rubriken ”Gisslan hos Hamas” som sändes den 16 november 2023. Programmet börjar med att programledaren beskriver en video som har släppts av Hamas där en av gisslan, en tjej med namnet Mia pratar.

SR:s reporter säger ”Hennes arm är omlagd i bandage, håret lite rufsigt. Hon ser blek ut, de tar hand om mig, säger hon, jag ber bara att ni ska få ut mig härifrån så fort som möjligt.” Dramatisk musik i bakgrunden syftar till att göra det hela ännu mer gripande.

Reportern fortsätter: ”Mia Shen var en av de ungdomar som dansade där i öknen, bilder visar hur hon går i vit bikini med en drink i handen. Nu är hon en av drygt etthundrafyrtio som har tagit som gisslan av Hamas.” Programledaren fortsätter med att säga:  ”denna video är det första livstecken som hennes familj får av henne, men de vet inte hur det gick till när den spelades in eller hur Hamas styrt det hon säger”.

Reportern fortsätter ”I en presskonferens i Israel sitter Mia Shens mamma med ett foto i handen och upprepar budskapet, snälla få hem henne”.

För att göra SR-publiken mer känslomässigt engagerad i Mias öde sänds en engelsktalande journalists fråga till Mias mamma: ”What would you say to her if she listen to you right now?” och hon svarar med darrande röst att: ”I love her so much and I miss her so much”.

Efter reportaget förstärks det proisraeliska narrativet genom att SR:s Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén berättar för lyssnarna att många blivit slagna och misshandlade under gisslantagningen och förts över gränsen till Gaza. Programmet fortsätter med att sända den engelsktalande reporterns röst som berättar om ett par andra som tagits som gisslan och Uddén säger att bland gisslan var en mor, Dorron Asher, med två av sina döttrar.

Den israeliska gisslan mänskliggörs genom namn, kön, ålder och familjer och deras familjers sorg och förtvivlan görs känd för lyssnarna. Uddén intervjuar även flickornas pappa som berättar om hur han försökte  få kontakt med sina barn via deras mobiltelefoner och att han säger ”I am living out of my own body right now”.

Obalans hos SR

Det är inte Uddéns mänskliggörande av krigets offer som är problemet, utan obalansen som råder mellan hur de olika drabbade sidorna porträtteras såväl i varje inslag men även rent generellt.

Det är ytterst skralt hos SR när det gäller mänskliggörande av palestinska familjer vars tusentals barn, mödrar och fäder har dödats av Israel, eller av dem som inte ens hittat sina käras och näras kroppar som ligger under ruinerna eller mejats ner av israeliska stridsvagnar.

Bildernas och berättelsernas makt som präglas av den koloniala diskursen där det västerländska och ”vi-ets” ”normala” kvinnor presenteras som frigjorda och ”de andras” ”avvikande” kvinnor som beslöjade och underställda männen har diskuterats inom forskningen bland annat av Vron Ware(1992) och Lila Abu-Lughod (2013).

Nej, palestinska unga tjejer och kvinnor går inte i bikini eller dansar på festival med en drink i handen. Är det därför det  blir viktigt för SR-reportern att beskriva klädseln på gisslan som ett försök att framställa henne som tillhörande det bekanta ”vi-et”, kan man fråga sig.

Till slut diskuterar programledaren Robin Olin och Cecilia Uddén hur Israel ska undvika att skada gisslan i bombningarna av Gaza, men de uttrycker inte ett enda ord som visar att de bekymrar sig för palestinska civila offer i samma kontext. Det blir därför grund att undra om SR och deras programledare och korrespondenter är mer måna om israeler än palestinier och att israelers liv och hälsa är mer värda än palestiniernas?

Västcentrisk logik

Dagens Eko sänder ett annat program med rubriken ”Barnen som dödas i kriget mot Hamas” som ger ett första intryck av att SR vill balansera sin Israelvänliga rapportering av folkmordet men man blir snabbt varse att rapporteringen följer samma västcentriska logik.  Redan i rubriken bestämmer SR att ”barn som dödas” är ett resultat av ”kriget mot Hamas”; alltså det är inte ett folkmordskrig mot palestinier utan enbart ett krig mot Hamas.

Efter ett reportage från Gazas sjukhus dit dödade och skadade barn förs, ställer programledaren Robin Olin en fråga tillkorrespondenten Cecilia Uddén som i praktiken innebär ytterligare legitimering av Israels folkmord.

SR har ensidigt narrativ

Olin frågar ”Finns det ur ett israeliskt perspektiv med i kalkylen det här, jag menar hur många civila och barn som faktiskt dör?” Och Uddén svarar: ”Israel gör allt, säger man, för att skydda civila i det här kriget, men att det är oundvikligt att civila dör i tättbefolkade Gaza där Israel säger också att Hamas använder civila som mänskliga sköldar, man placerar militära anläggningar intill civila strukturer som sjukhus eller till och med under sjukhus”.

Här kan man anse att SR-korrespondenten Uddén bekräftar ett ensidigt narrativ som härrör från Israel men som motsägs av olika observatörer, som konstaterar att Israel gör just ingenting för att skydda civila offer, snarare tvärtom.

Dessutom upprepar Uddén flera gånger under programmet vad Israel hävdar genom att säga ”som sagt Israel säger att de gör allt för att skydda civila genom att uppmana dem att fly från norra Gaza till södra Gaza men att det inte går att undvika att döda civila”. Frågan är om inte Cecilia Uddén även här kunde referera till mer opartiska källor än Israels eller ens Hamas egna uttalanden.

Som synes ovan, så finns risk att SR:s beröringsångest med allvaret i konflikten, den mångbottande och historiska koloniala historien förstärker Tidöregeringens rasistiska och Israelvänliga politik.

Israel skulle aldrig kunna använda dessa terroristmetoder om USA, Sverige och andra västländer inte hade gett sitt oreserverade stöd. Det politiska stödet förstärks av dessa länders mainstreammedier som CNN, BBC, DW och France24, och här hemma SR och SVT, som hellre ger plats åt ett ensidigt narrativ från krigsförande part än låta oberoende folkrättsexperter och humanitära observatörer på plats komma till tals.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Masoud Kamali
Masoud Kamali
Masoud Kamali är professor i sociologi samt f.d. regeringens utredare.

Helgessän: Rasismen stärker sitt grepp om Sverige

Föräldrars kritik och demonstrationer mot socialtjänstens godtyckliga agerande i omhändertagande av barn med invandrarbakgrund kategoriseras nästan som en terroristhandling, skriver Masoud Kamali.

Socialdemokraternas vandring mot nyliberalism

Socialdemokraterna är ett parti som sedan 1990-talets början varit en aktör i nyliberaliseringen av landet med bland annat försämring av socialförsäkringssystemet, ohämmade privatiseringar och förändringar av skattesystemet till de rikas fördel, skriver Masoud Kamali.

Därför stödjer regimer i väst Israels folkmord

Den moderna västliga rasismen visar sitt rätta ansikte genom aktivt stöd till Israels folkmord på palestinier. Det skriver Masoud Kamali med anledning av en FN-rapport om Israels krigföring i Gaza.

Helgessän: Ohederlig rapport om heder

Masoud Kamali ifrågasätter Malmö stads rapport om hedersrelaterat våld som han menar är ovetenskaplig och innehåller lösryckta påståenden.