SVT fälls för bevakning av kriget i Gaza

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Granskningsnämnden har mottagit ett stort antal anmälningar relaterade till program som behandlar Gaza-konflikten. Från 7 oktober 2023 till 20 mars har 674 anmälningar inkommit för bedömning. Av dessa har tre fällts, men alla är ännu inte granskade.

Granskningsnämnden granskar Public service-företagens tv- och radio-sändningar, play-tjänster och poddar, närradio samt Tv- och radiosändningar och beställ-tv från andra svenska programföretag.

Totalt fick Granskningsnämnden in 2420 anmälningar under hela perioden, fördelade på 1200 ärenden. Motsvarande period 2022-23 inkom drygt 1000 anmälningar.

De inkomna anmälningarna när det gäller kriget i Gaza handlar främst om dödstal, källhänvisningar, tillförlitlighet samt bildpubliceringar. De 674 anmälningarna är fördelade på 160 programinslag. 

Följande program om kriget i Gaza har fällts under perioden, citat från Granskningsnämndens hemsida.

Ensidigt inslag

SVT:s inslag i Rapports extrasändning den 7 oktober 2023 med en historisk sammanfattning av konflikten mellan israeler och palestinier. Inslaget var ensidigt och strider därför mot kravet på opartiskhet.

Inslaget utgjorde en bakgrundsbeskrivning av konflikten mellan israeler och palestinier i samband med rapporteringen om den vid sändningstidpunkten eskalerande konflikten i Israel och Gaza. Granskningsnämnden konstaterar i sitt beslut att sammanfattningen utelämnade historiska uppgifter om bland annat israelisk ockupation och bosättarpolitik som medförde att den historiska redovisningen blev ensidig.

Osaklighet och missvisande karta

I Rapport den 23 oktober 2023 sändes ett förtydligande från en tidigare sändning. Under förtydligandet visades grafik med en karta över Israel, med Gaza, Västbanken och Golanhöjderna utmärkta. På kartan var den linje som visade Golanhöjdernas gräns tunnare mot Israel än mot Syrien. Nämnden konstaterar i sitt beslut att utformningen av kartan medför att nationsgränserna blev missvisande då det framstod som att Golanhöjderna tillhör Israel och inte Syrien.

Inga kritiska frågor

SVT:s inslag i Rapport den 11 november 2023 om en israelisk bosättare. Inslaget gav en ensidig bild och strider därför mot kravet på opartiskhet.

Inslaget sändes den 11 november 2023 och skildrade en israelisk bosättare som önskade återvända till Gaza. Granskningsnämnden konstaterar i sitt beslut att den intervjuade bosättaren fick stort utrymme att redogöra för sitt perspektiv på frågan om israeliska bosättningar i Gaza utan att få några kritiska frågor från reportern. Perspektivet kommenterades inte heller på något annat sätt. Nämnden konstaterar vidare att betydande uppgifter utelämnades som att de israeliska bosättningarna i Gaza var illegala enligt bland annat FN. Mot denna bakgrund anser nämnden att inslaget gav en ensidig bild av den kontroversiella bosättarfrågan.

Tre av 90 fälldes

Av de 90 ärenden som prövats har alltså tre resulterat i fällande domar, medan resten har friats. Granskningsnämnden fortsätter att bearbeta de återstående ärendena och besluten publiceras löpande på nämndens webbplats.

Inget enskilt program har mottagit exceptionellt antal anmälningar, men den totala mängden ärenden gällande kriget är betydande. Tidigare program som mottagit rekordmånga anmälningar är bland annat dessa:

  • Uppdrag granskning om Metoo med över 2000 anmälningar.
  • Svenska Nyheter:s satirinslag om rasism mot kineser med över 1000 anmälningar.
  • Skavlan, med intervju av Sverigedemokraternas partiledare, som fick närmare 700 anmälningar.
  • En partiledardebatt i SVT:s Agenda med cirka 450 anmälningar.

Av dessa fälldes Uppdrag granskning för intrång i Cissi Wallins privatliv och partiledardebatten fälldes för bildsättningen av ämnet Integration, där bilden föreställde brinnande polisbilar.

FAKTARUTA

Den 1 januari 2024 slogs Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv ihop och blev Mediemyndigheten. Mediemyndigheten är en statlig myndighet som tillhör Kulturdepartementets ansvarsområde.

Granskningsnämnden är en del av Mediemyndigheten och  prövar om innehållet i radio- och tv-sändningar följer de regler som finns i radio- och tv-lagen, sändningstillstånden och i innehållsvillkoren för public service på internet. Nämnden bedömer även årligen om public service-företagen har uppfyllt sina uppdrag. Bedömningen görs utifrån programföretagens egna redovisningar.

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Helgessän: demoniseringen av palestinierna

Svenska medier och politiker underlåter i många fall att beskriva Israels krig mot civilbefolkningen i Gaza som ett brott mot krigets lagar. Eller som ett folkmord. Samtidigt demoniseras de palestinier som firade Hamas attack, trots att de värsta vidrigheterna inte var kända eftermiddagen den 7 oktober. Det skriver Konkrets nyhetsredaktör Jonas Gruvö.

FN: Kvinnor och barn torteras och avrättas i Gaza

En färsk FN-rapport visar att flera av de 390 kroppar som hittats i massgravar vid två sjukhus i Gaza bär spår av tortyr. Vissa offer har också begravts levande.

Förtryck och desinformation – pressfriheten minskar globalt

Det senaste året har attacker på pressfriheten genom fängslande av journalister, förtryck av oberoende medier och omfattande spridning av desinformation ökat markant. Det framgår av Reportrar utan gränsers (RSF) pressfrihetsindex för 2024.

SVT hyllar demokratins dödgrävare

Public service verkar allt mer strunta i det krav på saklighet som gäller för sändningstillståndet. Konkrets nyhetsredaktör Jonas Gruvö har sett ett avsnitt av SVT:s Ekonomibyrån och undrar hur bolagets ledning tänker.