SVT:s Rapport fälls av Granskningsnämnden

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

FÄLLNINGAR. Vid Granskningnämndens senaste sammanträde fälldes två program i Public Service – ett i SVT och ett i SR.

Ett inslag i SVT:s Rapport från mars 2024 fälldes för otillbörligt gynnande. I en intervju med vd:n för ett värmepumpsföretag exponerades företagets logotyp och namn.

Granskningsnämnden bedömer att detta innebar ett otillbörligt gynnande av företaget. SVT kan nu tvingas böta 100 000 kronor för överträdelsen. Enligt radio- och tv-lagen är det förbjudet att otillbörligt gynna kommersiella intressen, och program får inte uppmuntra till köp eller hyra på ett otillbörligt sätt.

Granskningsnämnden noterade även att inslaget redigerades inför den nästföljande Rapportsändningen, vilket enligt nämnden borde gjort det möjligt att undvika exponeringen även i den tidigare sändningen. Därför beslutar Granskningsnämnden att ansöka hos förvaltningsrätten om att SVT ska betala en särskild avgift för överträdelsen.

Vid samma möte fälldes även SR:s P1 Dokumentär: Puberteten på liv och död för missvisande framställning av bakgrunden till en ändring av Socialstyrelsens rekommendationer för hormonbehandling vid könsdysfori hos unga.

Nämnden menar att det i programmet framstod som att Socialstyrelsen hade ändrat sina rekommendationer gällande hormonbehandling av unga som en direkt följd av debatten om transvård. I ett uppföljande inslag i Studio Ett framgick det att dessa rekommendationer i själva verket ändrades på grund av ett förändrat kunskapsläge och en växande ung patientgrupp. Då detta inte framgick i programmet P1 Dokumentär anser nämnden att framställningen av skälen till de förändrade rekommendationerna var missvisande. Programmet stred därför mot kravet på saklighet i denna del.

FAKTA GRANSKNINGSNÄMNDEN

Granskningsnämnden prövar om innehållet i radio- och tv-sändningar följer de regler som finns i radio- och tv-lagen, sändningstillstånden och i innehållsvillkoren för public service på internet. Nämnden bedömer även årligen om public service-företagen har uppfyllt sina uppdrag.

Granskningsnämnden var tidigare en egen myndighet men ingår numera i Mediemyndigheten, en statlig myndighet som tillhör Kulturdepartementets ansvarsområde

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Regeringen säger ja till massövervakning

I valrörelsen inför EU-valet 9 juni kampanjade Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé emot EU-kommisionens lagförslag om massövervakning av digital kommunikation. Men nu säger moderaterna och regeringen ja till ett nytt, lätt modifierat förslag av Chat Control 2.0.

Rekordmånga krig 2023 – men medierna tiger

Inte sedan andra världskriget har det pågått så många väpnade konflikter som under 2023. Det visar ny statistik från Uppsala universitet. Samtidigt rapporterar svenska medier nästan bara om kriget i Gaza och i Ukraina.

Kallade konstnär ”tjej-Hitler” – Svenska Dagbladet klandras

Mediernas etiknämnd klandrar Svenska Dagbladet för att ha kallat konstnären Stina Wollter för ”tjej-Hitler” i en ledarkolumn med rubriken ”Tjej-Hitlers har en särskild plats i helvetet”, skriven av journalisten Susanne Popova.

Helgessän: demoniseringen av palestinierna

Svenska medier och politiker underlåter i många fall att beskriva Israels krig mot civilbefolkningen i Gaza som ett brott mot krigets lagar. Eller som ett folkmord. Samtidigt demoniseras de palestinier som firade Hamas attack, trots att de värsta vidrigheterna inte var kända eftermiddagen den 7 oktober. Det skriver Konkrets nyhetsredaktör Jonas Gruvö.