Ekonomisk Politik

Lars Syll: Staten borde låna pengar

På 60–70-talet var Sverige en bra förebild. Det menar professor Lars Syll, som är mycket kritisk till Sveriges ekonomiska politik och han menar att staten borde låna pengar för att bland annat rusta upp infrasktruktur.