Ulf Bjereld: Säg nej till Tidölägren!

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Sverige borde gå i spetsen för en human flyktingpolitik. I stället vill regeringen sätta asylsökande i läger. Det skriver Ulf Bjereld, som menar att detta även skadar bilden av Sverige.

Asylsökande ska inte längre få bo ute i samhället. I stället ska de samlas ihop i särskilda anläggningar, så kallade mottagningscentrum. Det meddelade migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och Jimmie Åkesson (SD) i ett gemensamt utspel i förra veckan. Kostnaderna bara för iordningställandet av anläggningarna beräknas till över en kvarts miljard kronor.

Tidöläger har dessa mottagningscentrum kallats i debatten. Det är en passande benämning. Att staten samlar ihop människor som inte begått något brott för att under tvångsmässiga former leva isolerade från samhället leder tankarna till auktoritärt styrda samhällen där individens frihet inte står högt i kurs. 

Dessa läger – eller mottagningscenter – innebär att familjer på väg att återförenas fortsätter att hållas isär. En sådan ordning vore ett brott mot Barnkonventionen. Integrationen försvåras när dessa människor – ofta på flykt från krig, förtryck och tortyr – isoleras från samhället och får sämre möjligheter att lära sig språket och etablera kontakter som underlättar jobb i framtiden.

Många av de som får avslag på sin asylansökan kommer inte att kunna utvisas. Länder som till exempel Somalia tar inte emot dem, och det går heller inte att utvisa människor till Afghanistan. I stället döms dessa människor till en tröstlös tillvaro, evigt internerade i mottagningscentrens destruktiva skuggvärld.

Dessa mottagningscenter skulle heller inte fungera i praktiken. Det är inte lagligt att hålla asylsökande människor som inte begått brott inlåsta. Många av de asylsökande skulle i stället välja att genom kontakter ordna ett eget boende, och därmed hamna i ett tillstånd av papperslöshet.

Även Socialdemokraterna har förespråkat mottagningscenter. Men i det socialdemokratiska förslaget förväntades de asylsökande bo i dessa center endast en kort tid, för att sedan erbjudas anläggningsboende eller kunna flytta till eget boende. I Tidöpartiernas förslag måste de asylsökande bo i dessa center under hela asylansökningsperioden, oavsett hur många månader eller år det handlar om.

Syftet med dessa mottagningscenter är heller inte att effektivisera asylprocessen. I stället handlar det om att avskräcka människor i nöd och på flykt att från att söka hjälp i Sverige.  Tidöpartierna strävar inte efter att skydda människor på flykt. Tidöpartierna strävar i stället efter att skydda Sverige från flyktingar. 

Jimmie Åkesson är åtminstone uppriktig. Ambitionen är att ”allt färre ska komma hit”, säger han. Dessuto0m föregriper Åkesson den rättsliga asylprövningen genom att redan i förväg slå fast att ”en majoritet av de asylsökande kommer att få avslag” på sina ansökningar. Vad jag sett har ingen journalist eller medierepresentant frågat Jimmie Åkesson har han i förväg kan veta hur många av de asylsökande som kommer att beviljas asyl.

EU-kommissionen ordförande Ursula von der Leyen säger sig vilja ha ett EU som hanterar migration med värdighet och respekt. Sverige borde gå i spetsen för detta arbete. I stället går Sverige i motsatt riktning. Inte ens när det gäller kvotflyktingar, de allra mest utsatta människorna på flykt, förmår Tidöpartierna leverera. Sveriges svek skadar Sverigebilden utomlands, och sveket skadar framför allt de människor på flykt som är i behov av hjälp och skydd.

 

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

SD:s konspirationsteorier förgiftar demokratin

Det är inte bara nazister och öppna Sverigedemokrater som för fram konspirationsteorier om ett av eliten initierat ”folkutbyte” i Sverige. Även exempelvis högerdebattören och skribenten Ivar Arpi ansluter sig idag, skriver Ulf Bjereld.

SD:s hat påverkar public service framtid

Den parlamentariska utredningen om public service framtid bär tydliga spår av SD:s avsky för verksamheten, skriver Ulf Bjereld.

EU-pakt med ett syfte – utestänga flyktingar

Socialdemokrater och moderater går armkrok i sin agenda att stoppa asylrätten. Det skriver Ulf Bjereld och visar med exempel hur politiken har svängt.

Bjereld: Kristersson måste sluta ljuga

Ulf Kristersson far med osanning och formulerar sig vilseledande på ett sätt som bidrar till ökad splittring och till en ökad stigmatisering av alla dem som inte är födda i Sverige, skriver Ulf Bjereld.