Undermålig ersättning till lokalbefolkningen när européer borrar olja i Uganda.

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

När en oljepipeline byggs i Östafrika beräknas 100 000 personer i Uganda och Tanzania mista sin mark. Bakom satsningen står franska fossilbränslegiganten TotalEnergies och brittiskregistrerade företaget EACOP Ltd som kritiserats för försenade utbetalningar av allt för låga ersättningar. 

Oljepipelinen ska förbinda oljefälten i Tilenga och Kingfisher i västra Uganda med hamnen i Tanga, beläget i östra Tanzania. När den står färdig är den med sina 1 443 kilometer världens längsta uppvärmda råoljepipeline. Från civilsamhället har projektet kritiserats på grund av dess påverkan på lokalsamhället, miljön och klimatet. Franska fossilbränsleföretaget TotalEnergies och dess brittiska och östafrikanska dotterbolag som genomför byggprojektet har varit sena med betalningar till lokalbefolkningen samt använt tvivelaktiga metoder för att få dem att flytta, skriver Human Rights Watch

Organisationen Human Rights Watch, som har intervjuat över 90 familjer i Uganda, menar att pipelinen fått förödande följder för familjerna som drabbats av förseningar, otillräcklig ersättning och brist på ny mark. I intervjuerna har befolkningen också beskrivit påtryckningar och hot från TotalEnergies tjänstemän för att gå med på låga ersättningsnivåer som inte räcker till att köpa ny mark. 

Många som tidigare var självförsörjande på jordbruk blev utan inkomst i väntan på ersättning. Många av bönderna är också analfabeter och omedvetna om villkoren i de avtal de skrivit under. De som istället har vägrat skriva under beskriver att de utsatts för ytterligare påtryckningar från företagen som hotat med rättsliga åtgärder. 

Från franska TotalEnergies håll har man lovat betala en skälig ersättning och återställa  levebröd för de berörda men Human Rights Watch pekar på att löftet inte uppfyllts. Organisationen menar också att Ugandas stora energibehov går att lösa på sätt som inte bidrar till klimatförändringar då landet har rika förnybara energiresurser. 

Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Alexander Bards åtta partibyten

Edvin Grans har gjort en bild som pedagogiskt åskådliggör Alexander Bards många partibyten.

Sveriges tio största politiska Youtubare

Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Youtube som lyckas bäst med att nå en stor publik, sett till antalet prenumeranter.

De styr opinionen utanför X och Facebook

De unga ratar Facebook och X, före detta Twitter. Magasinet Konkret kartlägger vilka politiska konton på Tiktok och Instagram som lyckas bäst med att nå en stor publik.

Visitationszoner skapar ett övervakningssamhälle

VISITATIONSZONER. Om vi inte lyckas hindra Tidöregeringens ständiga stiftande av repressiva lagar kommer vi snart att leva i ett militariserat övervakningssamhälle som lätt överskrider den Orwellianska dystopin av ett samhälle. Det skriver professor Masoud Kamali.
Mer inom