HELGESSÄN: ISRAELS LÖGNER AVSLÖJAS

Du är inloggad men saknar aktiv prenumeration. Aktivera din prenumeration här!

Ernesto Katzensteins bok om Israels krig mot Gaza borde vara obligatorisk läsning för regeringar och chefer inom massmedier, skriver Joacim Blomqvist.

Ernesto Katzensteins bok, på Vaktel förlag; 7 oktober – Hamas mot Israel – Myterna, Propagandan, Sanningen är helt nödvändig. Den är ett slags nybörjarkurs i intellektuellt självförsvar mot de lögner, vilseledande fejknews, och ren propaganda som mediekonsumenter tvångsmatats med sedan oktober förra året.

Katzensteins bok inleds förstås med titelhändelsen. Här redogörs för vad vi faktiskt vet om Hamas dåd i oktober, men kanske viktigare – vad vi inte vet om dem. Boken dröjer vid att penetrera lögner, halvsanningar och vilseledande påståenden.

Var målet för Hamas attack exempelvis verkligen att döda så många civila israeler som möjligt, som politikerna sade och tidningarna skrev? Det vill säga dödades verkligen 1500 (det skrevs senare ner, och 1200 är det senaste talet) civila israeler av Hamas den 7 oktober, som våra massmedier grundlöst påstod? Mera sannolik är kanske den lista som den liberala israeliska dagstidningen Haaretz publicerade 5 januari 2024. Den visade namnen på den redan då reviderade siffran, 1384 dödade israeler. Av dessa var 827 civila, 59 poliser, 485 soldater och 13 personal ur emergency services (bland dem fem brandmän, fyra  sjukvårdspersonal, och två från Shin Bet,  (Israels säkerhetstjänst).

Underrättelsehaveri

Av soldaterna hade 205 stupat under striderna i Gaza efter den 7 oktober, inräknat de som dödats av egen eld. Vi vet inte hur många av gisslan som dödats som en följd av Israels bombningar. Använde Hamas systematiska våldtäkter som vapen? Halshöggs bebisar, ett skamlöst rykte som dröjde sig kvar några veckor? Kan den bild som svenska, israeliska och amerikanska medier förmedlade så okritiskt, nyanseras? 

Vi vet numera att det förekom ett gigantiskt israeliskt underrättelsehaveri den 7 oktober, att kommunikationerna på den israeliska sidan fullständigt bröt samman. Vi vet även att många israeler dödades av de egna, i så kallad  friendly fire: ett resultat av IDFs Hannibal Directive som innebär att de egnas tillfångatagande (kidnappande) till varje pris måste förhindras, även ifall det innebär att de egna skadas eller dödas.

Enligt vittnesmål från frigivna i den israeliska gisslan som publicerades direkt efter deras frisläppande behandlades de väl av palestinierna. Några månader senare har något enstaka vittnesmål ändrats, och nu påstår vissa att de utsatts för övergrepp. 

Vi vet att Israel påstår att 1500 Hamasbrigadister dödades 7 oktober. Men den siffran stämmer nog inte heller. 

Vi vet att många palestinier passade på att gå genom bräscherna i muren (barriären, stängslet), då de slogs upp av brigadisterna. Men vi vet inte varför de gjorde det? Några blev säkert glada över en stunds frigivning från världens största utomhusfängelse, andra passade kanske på att försöka besöka de hem de tvingades bort från 1948, eller 1967.

Ganska många blev kanske nyfikna på vad som döljer sig bakom muren. De flesta Gazabor är unga och har aldrig haft möjlighet att röra sig i Israel. Och ytterligare andra var förstås Hamasbrigadister (terrorister). Kanske dödades 1 500 palestinier i oktober, men hur många av dem som var brigadister vet vi inte.

Det går även att konstatera att attacken i oktober var väl planlagd, att palestinierna utfört ett grundligt underrättelsearbete, och att de var vältränade. 

Källkritik nyckeln

Vad gör Katzensteins bok så instruktiv?

Nyckeln till förståelsen av boken stavas källkritik. Och här finns mycket att hämta, exempelvis om vi studerar de senaste dagarnas händelser. Även om Katzenstein inte så mycket diskuterar kriget mot Gaza efter den 7 oktober, så har inte den israeliska propagandataktiken förändrats nämnvärt i april 2024, sedan blodbadet i oktober förra året, som Katzenstein visar övertygande. 

Fortfarande kastar militären och regeringens talespersoner ur sig lögner, halvsanningar och vilseledande påståenden i en hisnande takt: de ljuger inte längre om halshuggna bebisar, systematiska våldtäkter och Hamasterrorister som spelar fotboll med israelers avhuggna huvuden. 

Men propagandataktiken är den samma. De fortsätter förbehållslöst ljuga.  Och Sverige, USA och andra i väst sväljer lögnerna med krok, flöte och sänke, liksom de gjorde i oktober förra året. Liksom då dementeras eller avslöjas lögnerna några veckor senare.

För inte länge sedan gällde det  lögnen om att UNRWA skulle deltagit i attacken den 7 oktober. Många västländer drog tillbaka sitt stöd för FN:s flyktingorganisation för Palestina. Organisationen tvingades radikalt begränsa sin verksamhet. Det tillsattes en utredning som konstaterade att Israel ännu en gång ljugit. Men då hade det blivit för sent. Folk hade glömt den ursprungliga lögnen men de kom fortfarande ihåg att palestinierna, och i det här fallet även UNRWA gjort något ont. Nästa osanning blir därefter svårare att se igenom, och så vidare. 

Attacken mot al-Shifa

Denna psykologiska manöver har nyligen återigen observerats då medierna senast manipulerats enligt ett liknande sätt vid den senaste attacken mot (det återöppnade) al Shifa-sjukhuset. Som kanske någon drar sig till minnes har Shifa angripits tidigare, (jag skrev om det här i Konkret). 

Sjukhuset erövrades nu än en gång av IDF, som sedan satte det i brand och totaldemolerade byggnaden.

Då israelerna slutligen lämnade sjukhusområdet den 1 april 2024, rapporterade palestinska Röda halvmånen att döda kroppar fanns spridda runt om sjukhusruinerna. 

Reuters rapporterade att Israel då dödat över 400 patienter, personal och flyktingar vid sjukhuset. Norska Mads Gilbert, som varit läkare vid al-Shifa beskriver den senaste attacken mot al Shifa som del i förintelsen av den palestinska befolkningen i Gaza: Det lägsta den israeliska krigsmakten sjunkit hitintills i kriget. 

Israelerna menade däremot att de först sorterat patienterna från fiendekombattanter, och därefter endast dödat kombattanterna vid sjukhuset, något ingen enda oberoende källa bekräftat. Mads Gilbert svarade att det inte nu, eller vid den förra attacken mot sjukhuset, funnits brigadister inne i sjukhuset. Inte heller har sjukhuset utgjort ett militärt hot mot den israeliska krigsmakten. Det israeliska narrativet saknar helt enkelt täckning. Israelerna blåljuger. Men mot bakgrund av alla andra liknande lögner låter folk sig manipuleras.

Israels folkmord

Den egentligen enda viktiga kritiska punkten mot Katzensteins bok är den mot undertiteln ”Hamas mot Israel”. Jag förstår titelvalet: det här är ju en debattbok, och i svenska medier kallas det som nu händer för kriget mellan Hamas och Israel. Men. Det är inte en deskriptiv titel. FN:s högsta rättsliga instans ICJ har funnit att Israel sannolikt begår folkmord i Palestina. FN:s speciella rapportör om mänskliga rättigheter i Palestina, Francesca Albanese, beskrev den 25 mars Israels handlingar i  Gaza som folkmord. Hennes rapport som publicerades då, om folkmordet heter till och med Anatomy of a Genocide”. 

Liknande tankegångar fanns följaktligen även i Säkerhetsrådet då de beslutade om att kräva eldupphör i Gaza, samma dag, den 25 mars 2024.

Den deskriptiva termen för händelserna i Gaza, borde alltså bli den nomenklatur al Jazeera använder: Israels folkmord på Gaza.

Att boken i huvudsak beskriver den 7 oktober är även det förståeligt, men inte korrekt, för händelseförloppet kan inte begränsas till ett sådant specifikt datum. Boken diskuterar ganska väl förhistorien, al Nakba. Den lyfter även förtjänstfullt frågan om huruvida Israel verkligen är en demokrati. Men bokens temporala avgränsning är ett problem. Händelsen den 7 oktober var visserligen förfärlig men sedan dess har cirka 35 000 palestinier, i huvudsak civila dödats av israelerna, 576 000 palestinier hotas av den svält som redan dödat ett hundratal barn. Dessutom har 95 journalister har dödats, varav 90 palestinier.

Den israeliska extremhögerregimen, verkar nu insett att de inte kan tysta kritiska internationella medier helt. Därför förbereder nu Knesset ett förbud mot al Jazeera i Israel. Knesset anser alltså att oberoende nyhetsförmedling utgör en allvarlig säkerhetsrisk. ”Mellanösterns enda demokrati” är rädd för den enda nyhetskanal som inte endast sänder färdigprocessad propaganda. Totalt mörker.

Låt oss tala klarspråk. Israel krigar inte mot Hamas. De krigar inte ens mot Palestina. De mördar palestinier en masse. De begår folkmord enligt internationella konventioner. Det är ytterst anmärkningsvärt att svenska massmedier, och politiker, bestämt sig för att stanna kvar som en sämre Robinson Crusoe, på den allt mer öde Israelön. 

Samtidigt som israelerna skjuter prick på, och dödar sju av WCKitchens internationella nödhjälpsvolontärer, från Australien, England, Polen och Palestina, den 1 april 2024.

England och Australien kallade till sig de israeliska ambassadörerna, och de meddelade att de förväntar sig full utredning av tilltaget. Netanyahu beklagade händelsen och beskrev den som ett olycksfall. Men de västländer som fortfarande är obrottsligt lojala med den israeliska folkmordsregimen fortsätter bli allt färre

Ernesto Katzensteins bok är väl värd att läsa. Trots att jag inte vill vara påstridig kan jag inte nog rekommendera den, till regeringen, Utrikesdepartementet och massmediernas beslutsfattare. 

Den israeliska extremhögerregeringen har den här gången gått för långt och inte ens USA står längre okritiskt vid dess sida. I självaste Tel Aviv har den senaste tiden tusentals demonstranter krävt fångarnas frisläppande, att Netanyahu avgår och att landet går till nyval. Många har till och med krävt eldupphör.

Servil svensk regering

Låt oss instämma i de kraven! Låt oss avsluta vapenhandeln med Israel, och kanske även inleda ett handelsembargo, och en bojkott, som vi redan gjort mot skurkstaten Ryssland.

Nu vet jag ju att det är lättare sagt än gjort, vi är ju Natomedlemar. Och Natos storebror, USA, är ännu lojal gentemot Israel. Den svenska regeringen är som alltid servil mot storebror. Men å andra sidan kan till och med Norge vara kritiska mot Israel, så borde nog även Sverige kunna vara det.

En gammal god princip här i landet som vi ärvt från arbetarrörelsen är ju solidaritet. Låt oss tillämpa den med Palestinas terroriserade befolkning. Den kan förhindra folkmord.Synpunkter? Kommentarer? Kontakta oss!

Stöd journalistik som sparkar uppåt - Prenumerera eller donera!

Helgessän: Fler drabbas av munkavle om Assange tystas

Att tysta och utlämna Julian Assange innebär att andra också kommer att drabbas av munkavle. Och att yttrandefriheten hänger på en tunn tråd. Det skriver Joacim Blomqvist.

ICJ konstaterar att Israel sannolikt begår folkmord

FOLKMORD. Det finns en chans att ICJ beslutar om att kräva en vapenvila i Gaza. Det är en annan sak om Israel kommer att fällas för folkmord.

Magnus Norell – den nakne kejsaren

Statsvetaren Magnus Norell anser att allt bistånd till Gaza ska stoppas. Men Norells argument saknar logik, skriver Konkrets Joacim Blomqvist.

Helgessän: Israels krig mot Hamas är också terrorism

Israels krig mot Hamas kan betraktas som en form av terrorism, och uppfyller också kriterierna för brott mot folkrätten, menar Konkrets medarbetare Joacim Blomqvist.